Kern van ons betoog is dat het huidige stelsel moet worden aangepast. De stadsdeelcommissies moeten weer meer tanden (meer gemandateerde bevoegdheden en middelen) krijgen, om zo te kunnen functioneren als volwaardige democratische organen die gebiedsspecifieke uitdagingen kunnen aanpakken en oplossen. Wij zetten er daarom op in dat de komende bestuursperiode de representatieve democratie in feite nieuw leven wordt ingeblazen.

De hele reactie lees je hier.