Dinsdag 26 januari bespraken we de Gebiedsplannen voor 2016. Namens GroenLinks voerde Bernadette Vieverich het woord op de sociale onderwerpen en Yvette Hofman op fysieke. In de gebiedsplannen wordt vastgelegd aan welke onderwerpen we in 2016 extra geld en aandacht willen besteden. Hierbij een samenvatting van de inbreng van GroenLinks. 

 

2016 wordt het jaar waarin bewoners de veranderingen in de zorg gaan voelen. Mensen kunnen zorg die ze voorheen kregen weer kwijtraken. GroenLinks blijft aandringen op zorg en aandacht voor deze kwetsbare groepen.

Zo vroegen wij om aandacht voor ouderen. Als we van ouderen verwachten dat ze langer zelfstandig blijven is het onze verantwoordelijkheid om dat mogelijk te maken. GroenLinks stelde voor om een expertmeeting over ouderen te organiseren om te beoordelen wat er (nog meer) nodig is om prettig oud te worden in West. En kreeg een toezegging van de portefeuillehouder dat hij dit gaat organiseren.

Kinderen zijn de toekomst, maar niet alle kinderen hebben dezelfde kansen. GroenLinks sprak waardering uit voor GroenLinks dagelijks bestuurder Fenna Ulichki geinitieerde programma’s op het gebied van vreedzaam, het tegengaan van racisme en discriminatie op schoolpleinen en pedagogische programma’s voor kinderen en ouders. Ook zijn we tevreden over haar inzet voor meer stageplekken, leerwerktrajecten, de komst van het Ambachtshuis en de vrouwenagenda.

Mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. Onze zorg is en blijft of we iedereen in beeld hebben: in elk gebied en in elke buurt, in elke straat en in elk huis.

Voor de openbare ruimte kwam goed nieuws: West mag van de centrale stad de Kinkerstraat Oost herinrichten zoals gepland Er komt o.a. eenrichtingverkeer. Ook afgelopen jaar is er veel ruimte op straat gewonnen door auto’s onder de grond te parkeren. Volgend jaar gaat GroenLinks-bestuurder Fenna Ulichki hiermee door in de Bellamy-Borgerbuurt en de Frederik Hendrikbuurt. Hierdoor zal veel ruimte voor fietsparkeren ontstaan.

Daarnaast waarderen wij het vervangen van asfalt door klinkers, zoals oa op de Admiralengracht, Cabralstraat en Vespuccistraat is gebeurd. We hopen dat dit ook in de Wiltzanghlaan en Erasmusparkbuurt gebeurt.

Balans in de stad vraagt om zorgvuldige afwegingen om de leefbaarheid op peil te houden. GroenLinks is blij dat onlangs een rem op de komst van nieuwe kiosken gezet is. Ook de bemiddeling van het stadsdeel tussen bewoners en ondernemers om samen afspraken over horeca-openingstijden te maken, kan op onze waardering rekenen. Balans op straat bij evenementen en publieksaantrekkende locaties willen we mede realiseren door betaald parkeren op zondag in te voeren in Westerpark en Oud-West. Toestemming moet dit jaar  van de centrale stad komen.

Een aandachtspunt is de aanhoudende toename van hotels. Bewoners geven geregeld aan hier totaal geen behoefte aan te hebben. Wat GroenLinks betreft geldt inmiddels voor grote delen van West het ‘nee, tenzij’-principe. We gaan eventuele nieuwe plannen voor hotels komend jaar extra kritisch beoordelen.

Tot slot, bij balans horen gemengde woonbuurten, vooral op de lange termijn. GroenLinks zal hier bij elk nieuw project aandacht voor blijven vragen.

Op 9 februari besluit het Algemeen Bestuur van stadsdeel West over de gebiedsplannen voor 2016. Zie voor de agenda de website van het stadsdeel.