GroenLinks fractie is blij dat het mooie plan voor de verbetering van de openbare ruimte in de Frederik Hendrikbuurt van start gaat. Op 23 februari is het Definitief Ontwerp unaniem aangenomen door alle fracties in het Algemeen bestuur Stadsdeel West.

Stadsdeel West gaat de kwaliteit van de openbare ruimte in de Frederik Hendrikbuurt verbeteren en de leefbaarheid op straat vergroten. Dit wordt gedaan door meer ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers, groen, spelende kinderen en bewoners. Hierdoor ontstaat een hoogwaardige, veilige verblijfsruimte met meer groen en een heldere identiteit. Een openbare ruimte die flexibel is in te richten en die ruimte biedt voor activiteiten en ontmoetingen. Onze GroenLinks Portefeuillehouder Fenna Ulichki: ‘Samen met bewoners en ondernemers uit de Frederik Hendrikbuurt is er een plan voor hun eigen openbare ruimte ontwikkeld. Dit betekent een groenere buurt, meer speelruimte voor de kinderen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Kortom een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte van de Frederik Hendrikbuurt. Hulde voor de bewoners voor hun bijdrage!’ 

Meer ruimte op straat

Aan dit plan voor de verbetering van de openbare ruimte in de Frederik Hendrikbuurt is de afgelopen periode samen met bewoners intensief gewerkt. Met elkaar is nagedacht hoe we de buurt  nog mooier en groener kunnen maken. Zo zijn in het ontwerp groene verblijfsruimtes, een wandelpromenade langs het water, speelplekken en kunst opgenomen. Op verschillende plekken ontstaan zones die gebruikt kunnen worden voor een tijdelijke moestuin, stoep, speelruimte of wat anders. Door de vernieuwing van straten kunnen brede stoepen worden aangelegd en ontstaat er ook meer ruimte voor fietsers en fietsparkeren.

Bomen

Door een slim ontwerp van de voetgangersentrees, worden bomen behouden en ontstaat extra ruimte op de smalle Marnixkade. Van de 117 bomen langs de Marnixkade en het Frederik Hendrikplantsoen zouden, in de oorspronkelijke plannen voor de bouw van de garage volgens het boomonderzoek van Groenadvies Amsterdam, 20 bomen gekapt en 3 verplaatst moeten worden. Met extra inspanning van bewoners en de stadsdelen West en Centrum is een plan bedacht om dit aantal terug te brengen tot 7 bomen die gekapt worden en 10 die verplaatst worden.

Op de website van de gemeente Amsterdam Stadsdeel West kun je uitgebreide informatie vinden over de herprofilering: "Plan Openbare Ruimte Frederik Hendrikbuurt"