In april 2019 heeft GroenLinks geadviseerd om bij de besluitvorming over het hotel aan de JP Heijestraat rekening te houden met de verkeersveiligheid. 

Het dagelijks bestuur (DB) van het stadsdeel heeft exact het tegenovergestelde gedaan. De Raad van State heeft het besluit van het DB vernietigd. GroenLinks heeft de portefeuillehouder aangesproken op deze opzichtige fout en gevraagd excuses te maken richting de omwonenden.