Op donderdag 19 mei organiseerde de afdeling GroenLinks Amsterdam West een thema-avond over diversiteit in West met een groot aantal sprekers die zich bezig houden met dit thema. Lees hier het verslag van de avond. 

De sprekers Simion Blom (gemeenteraadslid GroenLinks), Souad Boumedien (mede-iniatiefnemer Marokkaanse boot 2016), Marcel van Steijn (coördinator COC-West), Erwin Brugmans (initiatiefnemer Safe-Haven De Baarsjes), Dino Suhonic (Voorzitter stichting Maruf) en Fenna Ulichki (Dagelijks bestuurder stadsdeel West) gingen onder leiding van bestuurslid Carlo van Munster met elkaar en de bezoekers in gesprek over o.a. LHBT (Lesbisch, Homo, Bisexueel, Transgender) en religie.

Fenna trapt af: de samenleving stopt mensen graag in hokjes. Je bent óf homo óf moslim. Maar identiteit kun je niet compartimeren. Je kunt heel goed allebei zijn en nog een heleboel andere dingen ook.’

Dino: ‘Als moslim kun je kennelijk geen homo zijn.’

Souad: Maar we zijn er en we verstoppen ons niet. Vandaar het initiatief voor de Marrokkaanse boot die dit jaar voor het eerst meedoet aan de Canal Parade.’ Marcel: ‘Ik begrijp wel dat het moeilijk is voor moslims om zich bij het COC thuis te voelen. Daarom gaan we ook de straat op en bij scholen langs om met jongeren te praten over sexuele identiteit en religie.’

Erwin Brugmans: De stroom vluchtelingen uit Syrië neemt toe. Ooit waren wij als joods volk de vluchtelingen uit Egypte. Als ik nu hulp bied aan vluchtelingen zeg ik: ‘Ik ben joods en homo.’ Dat kweekt veel goodwill.

Simion is prijst het feit dat West als stadsdeel inzet op vrouwenemancipatie en burgerschap. ‘Het Roze Stembusakkoord is ondertekend door alle partijen in Amsterdam. Zij commiteren zich hiermee aan LHBT beleid. In stadsdeel West heeft Fenna Ulichki een eigen Roze Stembusakkoord afgesloten. Andere stadsdelen zouden dat ook moeten doen. Daarmee dringen wij veel beter door in de haarvaten van de samenleving.’

Algemeen wordt geconcludeerd dat geweld tegen LHBT’s een probleem blijft. Zowel in de AZC’s als op school en op straat. Dino: ‘We moeten scholen en ouders betrekken. Het zou verplicht moeten zijn dat er op scholen aandacht wordt besteed aan mensenrechteneducatie. Maak bijvoorbeeld eens een Nederlandse toets met een verhaal over Achmend en Simon die gaan samenwonen.’

‘Wat er in het onderwijs aan lesmateriaal geboden wordt is wettelijk geregeld’  legt een vrouw in het publiek uit. ‘Daarom is het moeilijk om dit structureel aan te pakken.’

Conclusie van de avond is dat er (meer) samengewerkt moet worden en allianties gevormd moeten vormen. We moeten begrip kweken en geweld tegen LHBT’s tegengaan. Gespreksleider Carlo vat het bondig samen: ‘Je moet gewoon jezelf kunnen zijn in West!’

 

Dit verslag werd geschreven door Bernadette Vieverich, woordvoerder Diversiteit van de GroenLinks fractie in Amsterdam West.