Heb jij een GroenLinks-hart en wil jij je graag actief inzetten voor je buurt? Stel je dan kandidaat voor de stadsdeelcommissie van Amsterdam West!

De termijn om je kandidaat te stellen is inmiddels gesloten.
Met eventuele vragen of opmerkingen over de stadsdeelcommissie kan je contact opnemen met het afdelingsbestuur via  amsterdamwest@groenlinks.nl.

 

Wat is de stadsdeelcommissie?

Op 21 maart 2018 vinden in Amsterdam voor het eerst verkiezingen plaats voor ‘stadsdeelcommissies’. Dit houdt in dat Amsterdammers op die dag niet alleen gaan stemmen voor de gemeenteraad, maar ook voor een commissie van buurtbewoners die tot taak krijgt om het dagelijks bestuur van hun stadsdeel gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die spelen in de buurt. Ook kan de stadsdeelcommissie onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten. GroenLinks Amsterdam West is op zoek naar enthousiaste kandidaten die GroenLinks willen vertegenwoordigen in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West!

In de stadsdeelcommissie van Amsterdam West zullen in totaal veertien vertegenwoordigers gekozen worden: vier uit Westerpark, vier uit Bos en Lommer en zes uit de Baarsjes/Oud West. Gezamenlijk vormen zij de stadsdeelcommissie van Amsterdam West. De stadsdeelcommissie zal minimaal twee keer per maand vergaderen. Meer informatie over de taken en werkzaamheden van de stadsdeelcommissie is te vinden via de website van de gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/nieuw-b…

 

Naar wie zijn wij op zoek?

De kandidatencommissie is op zoek naar sterke, enthousiaste en diverse kandidaten uit Westerpark, Bos en Lommer, en Oud West/de Baarsjes, die gemotiveerd zijn om een stevige GroenLinks-inbreng te leveren in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West. Het bestuur van GroenLinks Amsterdam West heeft het volgende profiel vastgesteld:

Profiel kandidaten stadsdeelcommissie

GroenLinks Amsterdam West is op zoek naar kandidaten die:

• lokaal betrokken zijn en zich met veel enthousiasme willen inzetten voor het gebied waarvoor zij zich kandidaat stellen.

• een actieve, betrokken en toegankelijke instelling hebben richting bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

• een breed netwerk in het gebied hebben of bereid zijn dat netwerk op te bouwen.

• een breed netwerk hebben binnen GroenLinks Amsterdam of bereid zijn dat netwerk op te bouwen.

• loyaal zijn aan de idealen van GroenLinks.

• gemotiveerd zijn om een stevige bijdrage te leveren in de stadsdeelcommissie en aan de ontwikkeling van de positie van de stadsdeelcommissie binnen de bestuurlijke organisatie van de stad.

• teamspirit hebben en bereid zijn samen te werken.

• beschikken over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en bereid zijn om het nodige leeswerk te verrichten om vergaderingen en adviezen goed voor te bereiden.

• ongeveer 8 uur per week beschikbaar zijn, op onregelmatige tijden.

 

Van alle kandidaten vragen wij verder dat zij:

• bereid zijn om hun gebied vier jaar te vertegenwoordigen in de stadsdeelcommissie.

• met ingang van 21 maart 2018 in het gebied wonen waarvoor zij zich kandidaat stellen* en minimaal 18 jaar zijn.

• lid zijn van GroenLinks op het moment waarop de kandidatenlijst van GroenLinks wordt samengesteld (januari 2018).

• instemmen met de geldende afdrachtregeling, medewerking verlenen aan het GroenLinks-integriteitsprotocol en bereid zijn om desgevraagd een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te leveren.

• activiteiten uit hun heden en verleden waardoor zij in opspraak kunnen raken en die voor henzelf en GroenLinks schadelijk kunnen zijn, melden aan de kandidatencommissie.

• indien de ALV van GroenLinks Amsterdam West dit via een terugroepingsprocedure vraagt, hun lidmaatschap van de stadsdeelcommissie zullen opgeven.

• indien gekozen als stadsdeelcommissielid, actief zullen deelnemen aan de verantwoording aan de leden van GroenLinks Amsterdam West en eventuele functioneringsgesprekken.

* Wij zijn op zoek naar kandidaten die wonen in de gebieden Westerpark, Bos en Lommer en Oud West/De Baarsjes. Twijfel je over in welk gebied je woont? Controleer dat dan hier: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/nieuw-b…

 

Vergoeding

Leden van de stadsdeelcommissie ontvangen van de gemeente een vergoeding van 350 euro per vergadering, met een maximum van 2 vergaderingen per maand (700 euro).

 

Ben je overtuigd en wil je je kandidaat stellen namens GroenLinks?

Leuk dat je enthousiast bent! Je kunt je aanmelden als kandidaat door een e-mail te sturen naar kandidatencommissiewest@groenlinksamsterdam.nl. We verzoeken je om daarbij de volgende informatie en stukken aan te leveren:

- een motivatie van maximaal 300 woorden;

- jouw contactgegevens en CV;

- een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

- een ingevulde integriteitsverklaring;

- minimaal twee referenties waarvan bij voorkeur één van een actieve GroenLinkser;

- de gesprekken met kandidaten vinden plaats tussen 1 en 22 december 2017, in principe op 9, 10 en (eventueel) 17 december. Ben je in die periode (gedeeltelijk) verhinderd, bijvoorbeeld vanwege vakantie, vermeld dit dan in jouw e-mail.

De termijn om je kandidaat te stellen is verlengd tot en met 6 december 2017. Zo spoedig mogelijk daarna neemt de kandidatencommissie contact met je op om aan te geven of je uitgenodigd wordt voor een gesprek en om de verdere procedure met je door te nemen. Iedereen die zich aanmeldt als kandidaat ontvangt bericht.

 

Twijfel je om je kandidaat te stellen of wil je meer informatie?

Schroom vooral niet om contact op te nemen! Je kunt een e-mail sturen aan Lentine Schouten via kandidatencommissiewest@groenlinksamsterdam.nl

 

Namens de kandidatencommissie,

Lentine Schouten

 

De termijn om je kandidaat te stellen is inmiddels gesloten!
Met eventuele vragen of opmerkingen over de stadsdeelcommissie kan je contact opnemen met het afdelingsbestuur via  amsterdamwest@groenlinks.nl.