De afgelopen twee jaar zijn zo'n twintig kiosken gebouwd in ons stadsdeel. GroenLinks pleit al sinds begin 2015 voor veel scherpere criteria bij de vergunningverlening en is dan ook blij dat het Algemeen Bestuur op 28 juni heeft besloten om een rem te zetten op de kiosken.

Met de vaststelling van een paraplubestemmingsplan in 2013 was de komst van kiosken mogelijk gemaakt. Helaas bleken de criteria die daarin stonden te ruim en kon het stadsdeelbestuur niet of met veel moeite de komst van kiosken tegenhouden op plekken waar bewoners faliekant tegen waren. Daarom heeft het Algemeen Bestuur dinsdag 28 juni een voorstel aangenomen om het bestemmingsplan te gaan wijzigen zodat er geen nieuwe kiosken meer bij komen in het stadsdeel, tenzij er een bijzondere reden is om wel een vergunning te geven.

GroenLinks is sinds de bouw van de eerste kiosken kritisch geweest: op sommige plekken kan het een goede toevoeging zijn voor een buurt, maar het moet wel passen in de openbare ruimte, er moet draagvlak onder bewoners zijn en er moet een integrale afweging worden gemaakt. Ook wat er uiteindelijk in de kiosk komt is daarbij van belang: er staat niet voor niets in het paraplubestemmingsplan dat er geen fastfood in mag komen. Daarom hebben wij aangedrongen op deze bestemmingsplanwijziging.

Straks worden er in principe geen vergunningen meer verleend, tenzij het bestuur na uitgebreide bestudering en een integrale afweging toestemming geeft.  GroenLinks-woordvoerder Dorrit de Jong: "Veel bewoners zijn het afgelopen jaar onaangenaam verrast door de komst van een kiosk in hun straat. Als bestuur moeten we meer grip krijgen of die er wel of niet kan komen. Het is goed dat we de bouw van kiosken eindelijk aan banden gaan leggen."