GroenLinks en PvdA West willen ruimte voor bewoners, ook bij opheffen stadsdelen

Dinsdag heeft de deelraad van Amsterdam West besloten over de kaders en uitgangspunten voor bewonersparticipatie. Hierbij draait alles om de vraag hoe het stadsdeel bewoners kan betrekken en mensen met goede ideeën voor hun buurt kan ondersteunen. Dankzij de ambitie om buurtgericht te werken hebben bewoners in West al veel mogelijkheden om mee te denken met het stadsdeel. Met de mogelijke opheffing van de stadsdelen in 2014 vinden GroenLinks en PvdA het belangrijk dat bewoners invloed kunnen blijven uitoefenen en hiervoor de juiste handvatten hebben. Want, zo stellen PvdA en GroenLinks: “het zijn de bewoners die Amsterdam tot een mooie stad maken; de overheid moet hen daar de ruimte voor geven.”

Met het samengaan van de voormalige stadsdelen Oud West, Bos en Lommer, de Baarsjes en Westerpark in 2010 hebben GroenLinks en PvdA West gekozen voor een nieuwe werkwijze en verdergaande invloed van bewoners op het stadsdeelbeleid. In 2011 is een begin gemaakt om buurtbewoners meer te betrekken bij de ontwikkelingen in hun buurt. Selma Janssen (GroenLinks Amsterdam West):

“Een mooi voorbeeld hiervan is het ontwerp van het Ten Kateplein. Een diverse groep bewoners werkte intensief samen met de ontwerper van het stadsdeel. De uitkomst is een prachtig plein voor jong en oud, met ruimte voor groen, om te spelen, te recreëren en te werken.”

Daarnaast zijn er in West diverse succesvolle initiatieven van enthousiaste bewoners en ondernemers – bijvoorbeeld BoLoBoost en Geef om de Jan Eef – die hun buurt op een positieve manier op de kaart willen zetten.

Suzanne Jansen (PvdA Amsterdam West): “Bewoners zijn de ogen, oren en ziel van een buurt, dus als je daaraan denkt is het niet meer dan logisch om ze zoveel mogelijk te betrekken bij nieuw beleid. Een overheid die in haar eentje bedenkt, beslist en bestuurt, dat is gewoon niet meer van deze tijd.”

De dinsdag aangenomen nota betekent o.a. dat het stadsdeel actief ideeën bij bewoners ophaalt, ruimte creëert voor initiatieven van betrokken bewoners en hierbij rekening houdt met de wensen van specifieke buurten en doelgroepen.

Vanwege de mogelijke opheffing van de stadsdelen maken GroenLinks en PvdA zich wel zorgen over de toekomst van deze bewonersparticipatie. Daarom vragen de partijen het stadsdeel in een motie om in gesprek te gaan met (kennis)instellingen, om te kijken of West onderdeel uit kan maken van onderzoek naar innovatieve manieren van participatie. Er zijn in West belangrijke stappen gezet die niet verloren mogen gaan.

Beluister ook het interview met Selma Janssen op AmsterdamFM.