GroenLinks vindt het belangrijk dat West een cultureel bruisend stadsdeel is. Want kunst is niet alleen om van te genieten of aan het denken te zetten, het is ook een verbindend element en een economische stimulans voor het hele stadsdeel. Daarom stelde GroenLinks aan de stadsdeelraad voor een helder kunstbeleid te formuleren.

Op 7 december 2010 werd in de stadsdeelraad van Amsterdam West de begroting 2011 besproken. Een groot aantal GroenLinks-moties konden rekenen op een breed draagvlak binnen de stadsdeelraad. De motie 'Beleidsinzet Kunst 2011' was daar één van.

Niels Smit en Marjolein van Bokhorst werkten aan een aantal uitgangspunten voor het cultuurbeleid in West. “Want juist kunst, cultuur en de bruisende creativiteit maken het stadsdeel zo bijzonder. Van festivals, exposities en concerten in het Westerpark, tot de multiculturele programmering in Podium Mozaïek tot de indrukwekkende architectuur van de Amsterdamse School in de Baarsjes en de Spaarndammerbuurt”, aldus de woordvoerders.

Voor 2011 is in de begroting een budget gereserveerd, maar de invulling daarvan was voor kunst en cultuur nog weinig specifiek. Marjolein van Bokhorst: “Met de motie 'Beleidsinzet Kunst 2011' dragen we het dagelijks bestuur op om een aantal specifieke voorwaarden mee te nemen in de cultuurnota voor Amsterdam West. Zo hebben we ondanks dat de begroting voor 2011 nog weinig richting gaf, toch grip op de invulling van het beleid.”

In het eerste kwartaal van 2011 worden de eerste beleidsnotities over kunst en cultuur van het stadsdeel verwacht. Zie bijlage voor meer informatie over de uitgangspunten kunst- en cultuurbeleid van GroenLinks Amsterdam West.