Het scheiden van afval is cruciaal in een moderne samenleving. Afval wordt steeds meer een grondstof. Uit de buurtenquête, afgenomen onder bijna 3000 inwoners in West, blijkt dat 51% vindt dat het stadsdeel als eerste in moet zetten op het scheiden van afval. Daarom stellen wij een mobiel recyclepunt voor.

 

Met een mobiel recyclepunt verlagen we de drempel tot het recyclen van afval. Het dient tevens als een adviespunt over hoe wij ons leven op een makkelijke manier kunnen verduurzamen.