GroenLinks heeft opnieuw gepleit voor meer onderzoek naar de gevolgen van kelders.

In december heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen, dat voorkomt dat ongewenste bouwmogelijkheden voorkomen worden. Portefeuillehouder Melanie van der Horst was voornemens om, tegen dit besluit in, toch medewerking te verlenen aan het realiseren van kelders. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er in de stad duurzaam, toekomstbestendig en grondwaterneutraal wordt gebouwd. Er zijn momenteel geen meetinstrumenten aanwezig om te monitoren of er daadwerkelijk wordt voldaan aan het grondwaterneutraal bouwen. GroenLinks heeft hartgrondig gepleit om eerst goede meetinstrumenten te ontwikkelen voordat er nieuwe kelders worden toegestaan. De fracties van VVD, D66 en PvdA hechten in mindere mate belang aan het toekomstbestendig bouwen, bleek uit hun stem vóór het voorstel van de portefeuillehouder. Wij blijven als fractie de kelderbouw goed in de gaten houden.

Heeft u last van de gevolgen van het bouwen van kelders of na realisatie? Laat het weten aan Anneke of Michiel (via a.veenhoff@amsterdam.nl of m.pijpers@amsterdam.nl).