GroenLinks Amsterdam West wil dat het stadsdeel meer ruimte maakt in de Begroting 2013 voor een aantal kwetsbare bewoners. De partij maakt zich o.a. zorgen over een groep kwetsbare jonge meiden en een gedeelte van de bewoners die moeite hebben om het hoofd boven water te houden op de arbeidsmarkt. Daarom komt GroenLinks met een aantal voorstellen om meer geld vrij te maken voor jeugdhulpverlening voor meiden, leer-werktrajecten en taallessen voor volwassenen. Op dinsdag 11 december worden deze voorstellen besproken in de deelraad van West.

Meidenveldwerk

 

Sven Meeder (fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam West): “Hulpverlening gericht op meiden was vroeger het ondergeschoven kindje van de jeugdhulpverlening. Er gaat veel geld en aandacht naar de jongens, maar de meiden zijn natuurlijk net zo belangrijk. In het jeugdwerk wordt er al hard gewerkt om dit recht te breien. Maar we weten dat er meer behoefte is aan de signalering en ondersteuning van meiden in de leeftijd van 16 tot 23 jaar met grotere problemen om hen door te kunnen geleiden naar de zorg en hulpverlening. Dat is niet alleen maar een kwestie van aandacht verleggen, maar ook van een klein beetje extra geld. Deze generatie verdient onze volle aandacht. Hier gaat GroenLinks zich hard voor maken.”

 

Taalaanbod & Participatie

Het stadsdeel helpt zelf actief mee aan de arbeidsparticipatie van de bewoners van West. Eerdere GroenLinks voorstellen op Social Return, dat direct of indirect zorgt voor werk en inkomsten in West, en het Groene Banenplan zijn inmiddels praktijk geworden. De bouw van de GAK-garage zal bijvoorbeeld gaan zorgen voor waardevolle arbeidsplaatsen en stageplekken voor jonge bewoners van stadsdeel West.

Sven Meeder: “Er moet aandacht blijven voor hen die het opstapje naar participatie nodig hebben. Die bijvoorbeeld door taalachterstand ver af staan van werk, vrijwilligerswerk, of zelfs maar deelname aan ons verenigingsleven. Laagdrempelig taalaanbod met aandacht voor participatie, blijft een belangrijk instrument om mensen verder te helpen, zodat nog meer mensen in West van hun talenten kunnen profiteren.”

Op 11 december besluit de deelraad van West over de Begroting 2013. Naast moties over Meidenveldwerk en Taalaanbod, zal GroenLinks ook een aantal voorstellen doen ter verbetering van een schone en groene openbare ruimte.

Lees hier ook de Algemene Financiële Beschouwingen met meer informatie over andere voorstellen van GroenLinks n.a.v. de Begroting 2013.