Amsterdam en de fiets zijn, volledig terecht, met elkaar vergroeid. GroenLinks wil daarom dat er voldoende fietsparkeerplekken komen in alle straten in Amsterdam West. Ons fractielid Carlo van Munster agendeerde het tekort aan fietsparkeerplaatsen afgelopen vergadering van de stadsdeelcommissie.

 

Structureel tekort

GroenLinks vindt dat er niet voldoende fietsparkeerplekken in Amsterdam West zijn, en dat blijkt ook uit onderzoek. We hebben dit punt geagendeerd om zo snel ruimte te maken voor fietsparkeren.  Een belangrijk punt is ook dat er vervangende fietsparkeerplekken worden gerealiseerd bij grote bouwprojecten die delen van de stoep in beslag nemen.

 

Nieuwe plekken

Het stadsdeel gaat het komende half jaar meer ruimte maken voor fietsparkeren. Op het plaatje zie je waar autoparkeerplekken omgezet worden naar fietsparkeerplekken.