De fractie van GroenLinks wil West Begroot dit jaar een vervolg geven.

Vorig jaar heb je als inwoner van Amsterdam West een brief op de mat gehad over West Begroot. Je kon via de website van West Begroot stemmen en geld verdelen over allerlei plannen voor de buurt. GroenLinks vindt dit een mooie vorm van participatie en wil daarom dat West Begroot wordt voortgezet.

Wij hebben wel gevraagd om een duidelijk onderscheid te maken tussen plannen in de fysieke leefomgeving en plannen voor sociale initiatieven. Ook zouden we ze graag per wijk onderverdelen, zodat de resultaten heel concreet zijn te zien in je eigen buurt. Tenslotte willen we dat je je e-mailadres kunt achterlaten bij het stemmen op een initiatief, zodat je terugkoppeling kunt krijgen over de projecten waarop je hebt gestemd.