Ook staat er regelgeving voor typische Amsterdamse zaken in de huisvestingsverordening: bijvoorbeeld regels over vakantieverhuur (Airbnb) en de verkamering van panden. De gemeente wil met de nieuwe regels de woongelegenheid en leefbaarheid van de buurten beschermen.

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe huisvestingverordening in. De volgende aanpassingen worden dan doorgevoerd:

  • Verplichtingen voor platforms in de toeristische sector. Verhuursites kunnen beboet worden als zij de regels overtreden, of een verhuurverbod voor specifieke adressen opgelegd krijgen
  • Regeling voor woongemeenschappen
  • Stadsdeelvoorrang voor nieuwbouw en transformatiecomplexen
  • Politie wordt toegevoegd aan de voorrangsregeling beroepsgroepen
  • Wijziging toewijzing woonwagens en rolstoelwoningen
  • Enkele vrijstellingen op vergunningplichten, bijvoorbeeld het realiseren van meer kamers voor de verhuur door te verbouwen.

GroenLinks West is over het algemeen blij met de nieuwe wijzigingen. De strengere en vooral nu beter handhaafbare regels voor vakantieverhuur zijn een stap in de goede richting om overlast in ons stadsdeel tegen te gaan. Daarnaast is het positief dat er bij nieuwbouwprojecten in West een voorrangsregeling komt voor inwoners van ons stadsdeel.

Ondanks deze belangrijke aanpassingen heeft fractielid Anneke een aanvullend advies opgesteld. Vergunningsvrij meer kamers realiseren voor verhuur middels een vrijstelling staat haaks op het ingezette beleid om verkamering van panden juist te reguleren. Het zal opnieuw leiden tot onwenselijke kleine “hokjes”. GroenLinks vraagt om dit artikel te verwijderen of aan te passen. Daarnaast adviseert GroenLinks om de pand- en wijk-quota aan te passen. Het advies van GroenLinks werd door de stadsdeelcommissie vrijwel unaniem aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.