Het voornemen van de gemeente is om een Hemelwaterverordening vast te stellen. Hierin staan maatregelen om wateroverlast en waterschade bij extreme regenbuien tegen te gaan.

 Hierbij wordt bij de realisatie van nieuwe bouwwerken verplicht, om per vierkante meter minimaal 60 liter hemelwater te bergen op eigen terrein en dit hemelwater over de opvolgende 60 uur vertraagd af te voeren. GroenLinks is hier uiteraard enthousiast over. Ook hebben we een aanvullend advies geschreven om hier extra capaciteit voor te creëren en deze maatregelen te verplichten bij vergunningsvrije bouwwerken.