Het Domela Nieuwenhuisplantsoen, gelegen in de Spaarndammerbuurt, blijft groen. Plannen om het te bebouwen zijn van de baan en het Algemeen Bestuur heeft afgelopen dinsdag 20 juni besloten tot een nieuw ontwerp voor het plantsoen. Een goede zaak, vindt de GroenLinks fractie in Amsterdam West.

Jaren geleden was besloten om het Domela Nieuwenhuisplantsoen te bebouwen met extra woningen. Maar door betrokken buurtbewoners werd gevraagd om het plantsoen groen te houden. Het is immers een oase van rust in hun buurt. De Bewonerswerkgroep Domela Nieuwenhuis had zelf al een groen ontwerp voor het plantsoen gemaakt.

Het Algemeen Bestuur van het Stadsdeel vond het dusdanig belangrijk, dat de leden zelfs op locatie een officiële AB vergadering (oordeelsvormende sessie) hebben gehouden. Voorafgaand was een bezoek aan het plantsoen, waar inzichtelijk werd gemaakt wat de consequenties van bouwen voor het plantsoen zouden zijn en dit werd met bewoners gesproken. Die waren in grote meerderheid tegen bebouwen.

Met een motie op initiatief van de PvdA, gesteund door alle politieke partijen in het Algemeen Bestuur, besloot het stadsdeelbestuur om geen woningen te bouwen maar het groene ontwerp van de bewoners over te nemen en dit verder uit te werken. Onze GroenLinks portefeuillehouder Fenna Ulichki wist middelen vrij te maken om het nog in 2018 opnieuw in te richten. Een groep buurtbewoners dacht nader mee over de inrichting. Vervolgens konden alle bewoners stemmen over drie ontwerpen en werd met overtuiging gekozen voor één van de varianten, namelijk de landschapstuin.

De GroenLinks fractie in West is daar erg blij mee. De groene stukjes in ons stadsdeel zijn al spaarzaam, dus alles wat we hebben moeten we koesteren en uitbreiden. Het Domela Nieuwenhuisplantsoen is een mooi voorbeeld van hoe bewoners kunnen meepraten over de inrichting van hun leefomgeving met als resultaat meer groen in de stad. En dat is natuurlijk extra mooi op een plek die de naam draagt van een van de grondleggers van de sociale politiek in Nederland.

 

Doe mee met GroenLinks én word lid

Volg ons op Facebook en Twitter