Hetty blogt: De sleutel tot duurzaam succes

Regelmatig bloggen wethouders Dirk de Jager en Hetty Welschen over hun persoonlijke en politieke ervaringen in Amsterdam West. Portefeuillehouder Hetty Welschen hoort vaak hoe belangrijk het is dat mensen op eigen kracht verder kunnen, en hoe belangrijk de faciliterende rol van de professional daarbij is op het gebied van Zorg en Welzijn. Daar ligt de sleutel tot duurzaam succes.

 

Duurzaam succes door eigen kracht. Een thema dat de afgelopen weken een rode draad vormde in de gesprekken die ik had met bewoners en professionals over de aanpak van zorg en welzijn in de praktijk.

Op de bewonersavonden vanuit ABC, tijdens het werkbezoek met Pieter Hilhorst bij het Samen Doen-team, op de conferentie over het Buurtpraktijkteam en in het overleg over de aanpak in de verschillende buurten: iedere keer kwam weer aan de orde hoe belangrijk het is dat mensen op eigen kracht verder kunnen, en hoe belangrijk de faciliterende rol van de professional daarbij is.

Inmiddels hebben we in Stadsdeel West een aantal voorzieningen neergezet, zoals de brede sociale loketten, de Buurtcentra en de Huizen van de buurt. Daarnaast zijn de sociale wijkteams, de Samen Doen-teams, de Buurtpraktijkteams en Buurtcoördinatoren volop aan het werk in de wijken. Het is mooi om te zien hoe dat allemaal van de grond komt. En, dat de samenwerking en samenhang langzamerhand tot stand komt. Die goede infrastructuur met korte lijnen is een must, maar het belangrijkst zijn de werkprincipes die maken dat een aanpak ook echt slaagt. De manier waarop de professionals werken vormt de sleutel tot succes: bewoners van West ondersteunen en adviseren, en zorgen dat zijzelf op eigen kracht oplossingen vinden voor de ontstane problemen. Die eerste successen worden geboekt. Successen die meestal betekenen dat de bewoner weer toekomstperspectief ziet; het heft (weer) zelf in handen neemt.

Ik hoor en zie de praktijkvoorbeelden in mijn gesprekken langs komen. Een mooi voorbeeld vind ik het verhaal van de professional die een geïsoleerde vrouw in contact bracht met een kunstenaar uit de buurt. Ze vond haar zelfvertrouwen terug. De problemen met haar kinderen lost ze nu samen met haar man en met steun van haar omgeving op. Ze wil graag een opleiding gaan doen. Verder zijn er de buurtbewoners die samen zorgen dat buurtkamers open blijven of open gaan met wat steun van buurtcoördinator en welzijnswerker. Of, de groep vrouwen met weinig inkomen die samen een zaakje willen beginnen met steun van de VrouwenAcademie West, de groep buurtbewoners die zelf een deel van de openbare ruimte willen beheren, het collectief dat zelf de netwerken tussen buurtbewoners versterkt…

Al zo'n dertig jaar ben ik werkzaam binnen het welzijnsterrein en soms denk ik bij mezelf: is het wel allemaal zo nieuw? Maar, als ik dan zie hoeveel er nu al opgelost en aangepakt wordt op initiatief en vanuit de eigen kracht van bewoners zelf, en als ik zie hoe de professionals zich inspannen om vanuit die principes te werken.... Dan geloof ik er weer in dat deze aanpak kan zorgen voor duurzame oplossingen voor de individuele bewoner en levendigheid en leefbaarheid in de buurten. De kracht hervinden om zelf de boel weer op de rit te krijgen is én blijft de sleutel tot duurzaam succes.

Deze weblog verscheen eerder op de website van stadsdeel West.