Hetty blogt: Het kapitaal van de inzet - De Hudsonhof

Regelmatig bloggen wethouders Dirk de Jager en Hetty Welschen over hun persoonlijke en politieke ervaringen in Amsterdam West. Deze keer blogt Stadsdeelwethouder Hetty Welschen over een bezoek aan buurtcentrum de Hudsonhof, een presentatie over ouderen-emancipatie en over vrijwilligers.

Deze maand bracht ik een bezoek aan de Hudsonhof. Het bijzondere van de Hudsonhof is dat het buurtcentrum vanaf het begin veel betrokkenheid van bezoekers kende. Tot op de dag van vandaag drijft de Hudsonhof op de vrijwillige inzet van mensen van verschillende culturen die in de buurt wonen. In het bestuur zijn alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd.

Steeds meer organisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank maken gebruik van de Hudsonhof. En in de verschillende huiskamers en de salon brengen senioren van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Servische en Hollandse herkomst de dag door. Ze kijken er tv, lunchen samen en spelen spelletjes. Maar ook zijn er informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten.

Tijdens mijn werkbezoek hield Elly Meyboom, voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg er een presentatie over ouderen-emancipatie. Na de presentatie konden bezoekers vragen stellen. De presentatie was vooral gegaan over zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen. Hoe zorg je ervoor dat je emancipeert? Uit de zaal kwam de reactie: daar is vastigheid voor nodig.

Het overheersende gevoel bij de toehoorders bleek onzekerheid te zijn over de gevolgen van de bezuinigingen en hun voornaamste vraag was: Kan de Hudsonhof voortbestaan? Er is in het verleden gezaaid en nu wordt er geoogst, Het buurtcentrum is een beschermde en laagdrempelige omgeving geworden met een gezellige sfeer. Maar men vreest dat het zaaien nu gestopt is. Het zijn geluiden die ik geregeld hoor bij werkbezoeken.

Ik begrijp die zorgen maar al te goed. De huidige bezuinigingsoperatie is enorm, in stadsdeel West alleen al moet er 4 miljoen van de 15 miljoen voor welzijn en hulpverlening af. En er komen nog meer bezuinigingen vanuit het Rijk aan. Maar dat wil beslist niet zeggen dat initiatieven als de Hudsonhof moeten verdwijnen. Het voornaamste kapitaal hiervan is immers inzet. De vrijwilligers zijn het belangrijkst. Het beheer zal waarschijnlijk anders georganiseerd moeten worden en er komen minder hulpverleners. Met het verdwijnen van de indicatie voor lichte beperkingen zullen er mensen zijn die geen structurele dagopvang meer krijgen uit de AWBZ. Maar ze zullen wel gewoon dagelijks in de Hudsonhof kunnen blijven komen voor sociale contacten en hulp.

Dit multicultureel ouderencentrum is een voorbeeld van hoe het kan, en alle partijen vinden het van belang dat het blijft bestaan. Wie weet moeten er nieuwe groepen worden aangeboord, verbindingen worden gelegd met jonge mensen in de buurt. Het kan ook onderdeel uit gaan maken van een ‘huis van de buurt’. Binnenkort ga ik weer praten met het bestuur en ik ben er zeker van dat er een oplossing gaat komen. De inzet is er!

Deze weblog verscheen eerder op de website van stadsdeel West.

[UPDATE] In januari 2014 werd bekend dat de Hudsonhof kan blijven voortbestaan, o.a. dankzij de inzet van Hetty Welschen.