Hetty blogt over 3 B's....

Elke maand bloggen wethouders Dirk de Jager en Hetty Welschen over hun persoonlijke en politieke ervaringen in Amsterdam West. Deze keer blogt Hetty over de relatie tussen Bezuinigingen, het Bestuurlijk Stelsel en Buurtgericht Werken.

Wat hebben grote Bezuinigingen, veranderingen in het Bestuurlijk Stelsel en Buurtgericht Werken met elkaar te maken? In ieder geval dat ze veel van mijn krachten gaan vragen de komende jaren. Maar dat bedoel ik niet.

Bezuinigingen

De komende maanden maken B&W en DB’s van de stadsdelen de voorstellen bekend hoe zij 90 tot 150 miljoen denken te kunnen bezuinigen in Amsterdam. Een opgave waar Centrale Stad en Stadsdelen samen aan moeten gaan staan. Gemeenteraad en Stadsdeelraden zullen hier dus samen over moeten beslissen. Wat mij betreft is dit een bezuinigingsopgave waarin vooral de kwetsbare burgers zo veel mogelijk ontzien moeten worden. Dat zal niet mee vallen.

Bestuurlijk Stelsel

Tegelijkertijd speelt de mogelijke opheffing van de Stadsdelen. Dat maakt deze operatie niet makkelijker. Voor de zomer zal “Den Haag” waarschijnlijk besluiten over de toekomst van de Stadsdelen. En dus moet de komende maanden duidelijk worden hoe de Gemeenteraad van Amsterdam met dat besluit zal omgaan. Hoe wordt de stad na 2014 bestuurd? Zonder stadsdeelbesturen? Zonder deelraden? Hoe kun je voorkomen dat de afstand tussen burgers en bestuur te groot wordt? Hoe zorg je dat burgers in Amsterdam betrokken blijven bij de stad nu en in de toekomst?

Buurtgericht Werken

Dit zijn de vraagstukken die zullen gaan spelen. En daarbij vooral; het zo veel mogelijk voorkomen van kwalijke gevolgen van de bezuinigingen en een nieuwe bestuursvorm. Dat betekent voor mij in ieder geval dat we de komende jaren nog steviger inzetten op ‘bewoners aan zet’ en ‘gebiedsgericht werken’. Immers, alleen samen met burgers en op de schaal die past bij een aanpak, kunnen verbeteringen in Amsterdam tot stand komen.

Bewoners zullen steeds meer betrokken worden bij gebieds(buurt)analyses en bij het bepalen van ‘de agenda van de buurt’. De zogenaamde “buurtbudgetten” geven bewoners ruimte voor eigen initiatieven en participatie in hun eigen buurt. Signalen worden actief uit de buurt opgehaald door de ambtelijke organisatie en geven richting aan beleid en uitvoering.

Wordt vervolgd……

Kortom Stadsdeel West zet, samen met een aantal andere stadsdelen en de Centrale Stad, wethouder Andree van Es, sterk door op ‘het buurtgericht werken’. De buurtbewoners en de organisatie van het stadsdeel werken op die manier samen aan aan de kwaliteit van de uitvoering en aan duurzame oplossingen in buurten, tot ver na 2014.

Duidelijk zal worden dat diegenen die gaan besturen na 2014 in Amsterdam, dat niet meer kunnen zonder deze aanpak. Een aanpak die gebieds- en uitvoeringsgericht is, met betrokkenheid van burgers en met bestuurlijke moed en inzet.

Wordt vervolgd……

Meer lezen over Buurtgericht Werken? Lees ook het artikel "Introductie Buurtgericht Werken in West succes" op dichtbij.