GroenLinks heeft een initiatiefadvies ingediend om de Admiralenbuurt aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.

Tegen de achtergrond van de huidige stedelijke ontwikkelingen vinden wij het verstandig alsnog aan de beslissing van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gehoor te geven. Met name omdat wij signaleren dat de heersende bouwdynamiek tot gevolg heeft dat behoud van historisch erfgoed onder druk staat en het geregeld aflegt tegen financieel gewin. Ook al wordt dit soms door het bestuur als onwenselijk ervaren is hier met de huidige regelgeving niet altijd iets aan te doen. Een beschermd stadsgezicht geeft in die gevallen net iets meer bescherming.