De stadsdeelcommissie werd om advies gevraagd over het integraal raamwerk voor Haven-Stad, waarin een stedenbouwkundige vertaling wordt gegeven van de ambities van Haven-Stad. Ook het mobiliteitsplan voor Haven-Stad werd voorgelegd, dat een nadere uitwerking is van verkeersmaatregelen tot 2030 en de mobiliteitsstrategie van het gebied. Het kwam uiteindelijk tot een gezamenlijke reactie van alle fracties: je leest het advies hier.

We hebben aandacht gevraagd voor verschillende aspecten van het raamwerk: aandacht voor voldoende (en als het moet dus ook tijdelijke) groenvoorzieningen, zorgvuldige participatie, snelle realisatie van fijnmaziger openbaar vervoer, ruimte voor voldoende culturele, maatschappelijke, religieuze en sportieve functies in Haven-Stad, en het ontwikkelen van een woonvisie met bijzondere aandacht voor het middensegment.