1.   De verwachting is dat door de komst van duizenden nieuwe Amsterdammers in de nieuw te bouwen woningen in Haven-Stad, Westerpark West en het Westelijk Havengebied de drukte in het Westerpark fors zal gaan toenemen. Hoe denkt uw partij dit stadspark in balans te kunnen houden? 

Balans houden is geen gemakkelijke opgave en de afgelopen periode heeft de fractie van Groenlinks zich samen met bewoners ingezet om die terug te vinden. Festivals maken de stad levendig, maar het groen moet goed beschermd blijven en de toegankelijkheid gewaarborgd. Of de huidige plannen voldoende blijken nu we uit de coronacrisis komen, gaan we goed in de gaten houden. Het park is er mede gekomen door de inspanningen van achtereenvolgende Westerpark GroenLinks bestuurders en daarom zijn we er extra trots en zuinig op.

Wat betreft de druk die Haven-Stad mogelijk op het Westerpark zou kunnen leggen, is het belangrijk om het nieuwe park dat in Haven-stad staat gepland als eerste vrij te maken voor gebruik. Bijvoorbeeld als te ontwikkelen braak terrein waar dan al een deel van de evenementen kan plaatsvinden. Er ligt ook een mooi voorstel voor een drijvend park, waar elders in de wereld al goede ervaringen mee zijn opgedaan. 

2.     In het afgelopen jaar zijn er distributiemagazijnen van flitsbezorgers in de stad verschenen. Ook in West ondervinden bewoners overlast van deze ondernemers. Brengt deze onlinetechnologie geen permanente schade toe aan de fysieke structuren die ze juist zou moeten versterken? Wij zijn zelf allemaal de motor achter de nieuwe wereld waarin we leven, maar kunnen we ook een aandeel hebben in het herstel ervan?

Uiteraard zijn gebruikers van deze diensten ook wijkbewoner. Maar waar twee belangen met elkaar strijden – gemak voor de een versus overlast voor de ander – moet de overheid een duidelijk besluit nemen. Dat kun je niet overlaten aan het vrije spel der maatschappelijke krachten. Hier hebben we houvast aan de regelgeving die nieuwe functies verbiedt die niet voorzien zijn in een bestaand bestemmingsplan. Dus nu handhaven en desnoods sluiten en vervolgens bedenken onder welke voorwaarden dergelijke bedrijven zich waar en hoe mogen vestigen.

GroenLinks vindt dat gewone buurtwinkelstraten niet mogen lijden onder nieuwe diensten omdat buurtwinkels een heel belangrijke rol spelen in het versterken van sociale samenhang in buurten. Een wijk zonder echte winkels is ten dode opgeschreven: dan is de flitsbezorger op het laatst nog het enige sociale contact voor mensen met beperkte mogelijkheden. Andere landen zoals de VS en Frankrijk laten de teloorgang van stadjes en dorpen door dit soort ontwikkeling duidelijk zien. Daar moeten we van wegblijven.

 

3.  Uw partij heeft vast en zeker specifieke plannen voor armoedebestrijding, betaalbare huren, effecten van gentrificatie, leefbare buurten, voorkomen van eenzaamheid, transitie en duurzaamheid, bevorderen van sociale cohesie. Welk onderwerp zet uw partij boven aan het lijstje, en wat is daarvan de aanpak?

Voor GroenLinks staan betaalbare huren echt bovenaan. Amsterdam moet een plek blijven voor iedereen en niet alleen voor de rijken. Door landelijk beleid de afgelopen jaren zien we dat de markt alles bepaalt met desastreuze gevolgen: Exorbitante huur- en koopprijzen en een schrijnend tekort aan woningen. Om dat te stoppen moeten we de markt reguleren en betaalbare huizen bijbouwen. We gaan het puntensysteem voor de bescherming van huurprijzen verder naar boven doorvoeren, zodat alle huurprijzen beschermd zijn en niet alleen de laagste.

We houden vast aan de afspraken met de woningcorporaties om echt geen sociale woningen meer te verkopen. Verder zien we dat zo’n 4000 huurwoningen in Amsterdam maandenlang leeg staan doordat verhuurders wachten tot ze de hoogst betalende huurder vinden. Gekkigheid in deze tijd natuurlijk, dus daar maken we nieuwe regels voor.

Ook hebben we net een stop ingevoerd voor het opkopen van woningen door beleggers. Te veel huizen worden nu opgekocht als investering. Handelswaar. Maar woningen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen. Deze nieuwe regels beschermen zo’n 60 procent van de huizenvoorraad in Amsterdam, zodat de stad van ons allemaal blijft en niet van bijvoorbeeld buitenlandse agressieve investeerders als Blackstone.

4.  Waar kunnen de bewoners van West op rekenen als ze op u stemmen? En waar kunnen we u dan over vier jaar op afrekenen?

Een stem op mij betekent dat ik mijn uiterste best zal doen om ons stadsdeel groener en socialer te maken. Dat betekent ook het beschermen van wat er al goed is en gaat. In een grote stad zijn er sterke en niet altijd positieve (financiële) krachten, waardoor bestaande sociale verbanden en belangen van bewoners en ondernemers soms onder druk staan. Het is belangrijk daar oog en oor voor te hebben en die belangen te beschermen. Voor bewoners is het lastig deze geluiden goed gehoord te krijgen. Ik weet dat uit eigen ervaring en ook vanuit de afgelopen vier jaar als stadsdeelcommissielid. Bij mij vinden mensen een luisterend en betrokken oor en ik zorg dat het bestuur luistert en handelt.

De besluiten van de centrale stad zal ik nauwkeurig controleren op hun impact voor West. Samen met bewoners en specialisten. Besluiten moeten zinnig en uitvoerbaar zijn, zowel voor bewoners als ook voor de stadsnatuur, de bomen en de benodigde energie- en klimaatadaptatie. U kunt mij afrekenen op het broodnodige beschermen van binnentuinen, de groene longen van de stad; het beter beschermen van bomen, zowel in openbaar terrein als binnentuinen; een Westerpark waar iedereen kan vinden wat hij zoekt en nodig heeft; een beter vindbare, toegankelijke en betrouwbare gemeente die voor en met ons werkt.

“ Voor GroenLinks staan betaalbare huren echt bovenaan. Amsterdam moet een plek blijven voor iedereen en niet alleen voor de rijken. ”