In het laatste nummer van Folia, studentenblad van de UvA, een interview met de nummer 2 van GroenLinks West. Lees het hier.

Studentenhuisvesting

‘Er zijn te weinig studentenhuizen. GroenLinks wil zesduizend extra eenheden realiseren door leegstaande bedrijfspanden in te richten als studentenwoningen en noodvoorzieningen, zoals de containerwoningen, in tijd te verlengen. Studentenhuisvesting moet duurzaam zijn, dus wij zoeken naar blijvende oplossingen. Bijbouwen is ook belangrijk. In 2012 willen we nogmaals drieduizend woningen creëren. Hoe we dat bekostigen? De gemeente moet volgens ons niet bezuinigen op de sociale voorzieningen in de stad, zoals armoedebestrijding, wat D66 en de VVD juist wel voorstellen. Wij denken eerder aan oplossingen in de richting van minder bureaucratie.’

Vertrutting

‘Je hoort vaak dat de horeca door alle regeltjes aan het vertrutten is. Wij vinden dat openingstijden beter aan de stadsdelen zelf kunnen worden overgelaten. Zij hebben de beste kijk op de wensen van hun publiek. Verder zien wij graag dat de horeca in de binnenstad zich met tien procent uitbreidt. Dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van het milieu, daarom zijn voorzieningen als terrasverwarming voor ons uit den boze.’

Amsterdam Kennisstad

‘Studenten zijn een belangrijk onderdeel van de stad. De gemeente moet de student voorzien van huisvesting, een interessant nachtleven en een divers cultureel aanbod. Bovendien willen wij het voor starters makkelijk maken een bedrijf in Amsterdam op te richten, door bijvoorbeeld professionele begeleiding aan te bieden.’

Jongeren en cultuur

‘Wij vinden het belangrijk dat jong talent zich met behulp van beurzen kan ontplooien. De stad moet verder blijven investeren in zogenaamde broedplaatsen waar artistieken een ruimte kunnen huren voor heel lage prijzen zodat de innovatieve en creatieve cultuur in Amsterdam behouden blijft.’

Copyright: Folia, Marit van Kooij & Dirk Wolthekker