De Kinkerstraat Oost wordt een mooie groene straat. Bewoners, bezoekers en ondernemers bestempelen Kinkerstraat Oost nu als grauw, grijs en onaantrekkelijk. Met de nieuwe plannen wordt de Kinkerstraat Oost een mooie winkelstraat met veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

Het idee om de Kinkerstraat Oost (stuk tussen Nassaukade en Bilderdijkstraat) op te knappen ontstond al in 2011 onder GroenLinks-portefeuillehouder Dirk de Jager. Binnenkort beslist het College hoe de Kinkerstraat Oost eruit gaat zien. De huidige bestuurscommissie adviseert welk profiel het beste is. Dagelijks Bestuurder Fenna Ulichki van GroenLinks heeft het stokje overgenomen van haar voorganger en is verantwoordelijk voor de uitvoering:  “De Kinkerstraat Oost wordt een groene autoluwe brug naar de Elandsgracht en de groene poort naar het Hallenkwartier. Deze verbinding moet een goede doorgangsroute worden voor fietsers en voetgangers, maar ook een aangename winkelstraat op zichzelf.”

GroenLinks (en gelukkig ook de meerderheid van het AB) wil dat de Kinkerstraat Oost eenrichtingsverkeer wordt, met ruim baan voor fietsers en voetgangers: een breed troittoir, vrijliggende fietspaden en auto's gaan op de trambaan. Slechts 7% van de winkelbezoekers komt nu per auto dus juist de andere weggebruikers moeten gefaciliteerd worden. Als er meer ruimte komt voor fietsen en wandelen kan het aantal mensen met de auto nog verder afnemen. In het advies staat ook om zo snel mogelijk een 30 kilometerzone in te voeren. Wat de Groenlinksfractie betreft mag dat ook gelijk direct al worden ingevoerd.

Op verzoek van GroenLinks woordvoerder Dorrit de Jong is in de adviesbrief aan het college opgenomen om het ontwerp ook nog 'rainproof' te maken. “Op 28 juli vorig jaar stonden de straten van Amsterdam blank. Dat liet zien dat we ons stadsdeel “rainproof” moeten maken. Door de vele bestrating en bebouwing kan de toenemende regenval nu niet meer voldoende weg. Door slimme toepassingen en andere materialen te gebruiken kan het regenwater beter weggeleid worden”, aldus Dorrit de Jong.

De gehele adviesbrief wordt binnenkort op deze pagina geplaatst.