GroenLinks Amsterdam West nodigt je uit voor de thema-avond 'Baas in eigen buurt' op donderdag 26 november in Midwest. Steeds vaker zien we dat bewoners zelf het heft in handen nemen om meer invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Aan de hand van voorbeelden zoals de Jan Eef Buurtcoöperatie gaan we hierover in gesprek. 

Stadsdeel West kent veel mooie plekken. Toch blijken er altijd weer stukken te zijn waar niet het maximale uit wordt gehaald. Braakliggende stukken grond, versteende binnentuinen, ongebruikte hoekjes waar we hard langs rijden fietsen. Bewoners van West zien hier kansen liggen en hebben ideeën om er wat leuks van te maken. Zij willen baas in eigen buurt zijn. We zien bewoners initiatief nemen om braakliggende stukken grond te bewerken, om hun buurtbudgetten in te zetten voor nieuwe ideeën over de openbare ruimte en om zelf te gaan bepalen wat voor soort winkels er in hun buurt komen.

Waarom doen bewoners dit? En hoe? Wat zijn daarbij de succes- en faalfactoren, en wat hebben ze daarbij wel en niet nodig van het stadsdeel en de lokale politiek? En wat voor kansen laten we nog onbenut? 

Deze avond staat in het teken van 'grip op je leefomgeving'. Aan de hand van inspirerende voorbeelden gaan we praten over veranderingen in het stadsdeel, de rol van bewoners en eigenaarschap: wil en moet iedereen baas in eigen buurt zijn?

Sprekers deze avond zijn:

  • Jeroen Jonkers, een van de initiatiefnemers van Jan Evertsen Buurtcooperatie (JEBC) in de Baarsjes. Door zich te verenigen in deze coöperatie willen bewoners en ondernemers zelf winkelpanden gaan huren en kopen, en zo meer invloed krijgen op het aanbod in de Jan Evertsenstraat.
  • Arnoud Hekkens, initiatiefnemer van onder andere de Tuin van Jan in de Jan Maijenbuurt en het idee om Het Gemaal aan het Erasmuspark in Bos en Lommer op te knappen. Hij zal vertellen over zijn drijfveren, en wat nodig is om een initiatief wel of niet te laten slagen.
  • Mark Jansen, beheerder van Soeptuin Bredius. De Soeptuinen ontstonden doordat bewoners het zonde vonden dat er niets werd gedaan met braakliggende stukken grond in Westerpark. Inmiddels is het uitgegroeid tot een plek waar Amsterdammers met groene vingers groenten en kruiden verbouwen met en voor omwonenden. 

Het gesprek wordt geleid door Lene Grooten, duo-raadslid voor GroenLinks Amsterdam en mede-opsteller van het initiatiefvoorstel 'Maak van Amsterdam een democratische proeftuin'.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 november in Midwest (Cabralstraat 1) en is vrij toegankelijk. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Benieuwd wie er komen? Kijk op ons Facebookevent en meld jezelf aan. Voorafgaand aan de thema-avond vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats, deze begint op half acht op dezelfde locatie. Tussen de ALV en de thema-avond is een korte pauze.

Ben je zelf betrokken bij een mooi initiatief en wil je daarover vertellen, of heb je vragen aan ons? Mail naar amsterdamwest@groenlinks.nl.

Programma:
19.15u Inloop ALV

19.30u Start ALV, tot uiterlijk 20.00u

Pauze

20.00u Start thema-avond

21.45u Einde + borrel