Darwin

Het langslopende en bestverkochte onderzoek van Darwin gaat over wormen. In een Engelse achtertuin deed hij onderzoek naar wormen. En lezers van het boek deden mee. Zij zongen tegen de wormen in hun pot om te kijken of ze kunnen horen. Zij gaven rare vormen papiertjes om te ontdekken dat wormen over een zekere intelligentie beschikken. Wormen trekken ook onbekende bladvormen met de meest efficiënte hoek de bodem in.

Darwin concludeerde dat wormen verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van ruïnes onder de grond. Ze wroeten, krioelen en poepen en houden daarmee de bodem luchtig en vruchtbaar. De Druïdische stenen in Stonehenge zijn dieper de grond in gezakt, met dank aan activiteit van wormen. Het beroep archeoloog bestaat bij de gratie van wormen.

In tegenstelling tot de lezers van de boeken van Darwin, is niet iedereen zich even bewust van wat zich in de grond bevindt. Wormen, kevers en slakken zijn nog wel bekend. Maar organismen als schimmels, nematoden en bacteriën zijn minder zichtbaar. Wil je zelf ontdekker van nieuwe soorten worden, dan kan je je met een microscoop op bodemorganismen richten.

Klimaatverandering

De bebouwing in de stad legt een groot beslag op de bodem. De bodem onder bestrating en gebouwen is dood. Dit is niet goed voor de groene stad die we willen. Voor een stad die zich aanpast op het veranderende klimaat is een gezonde bodem van belang. Planten en bomen groeien alleen op een gezonde bodem. Een bodem slaat veel CO2 op. En een gezonde bodem neemt meer water op en dat helpt ons bij extremere droogte en regenbuien.

Daarom heeft de fractie de wormenmotie in gediend. De bodem verdient meer aandacht. In het voorstel voor de herinrichting van het Erasmuspark staat in een bijzin dat er wormencompost wordt toegevoegd voor een mooi grasveld. Wij vragen het dagelijks bestuur om de bewoners van het stadsdeel uit te nodigen om mee te helpen bij het loslaten van de wormen. Zodat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om te leren over het belang van de bodem en een bijdrage te leveren aan een gezonde bodem.