De woningnood is en blijft hoog in Amsterdam, dus ook in West proberen we – waar mogelijk – extra woningen te realiseren. Maar West is ook zo ongeveer het dichtstbevolkte gebied van Nederland en er moet ook ruimte voor groen zijn. Beide onderwerpen zijn belangrijk voor GroenLinks en soms leidt dit tot lastige afwegingen. Zoals bij Kavel X; het parkeerterrein naast de ING-toren.

Iedereen kent ongetwijfeld de grote kantorenstrook langs de Haarlemmerweg, waar vroeger de Postbank en recent opvolger ING gevestigd zat. Een enorm massief gebouwencomplex. ING vertrekt en heeft de grond verkocht aan een ontwikkelaar die er 650 – 900 woningen gaat realiseren. Dat is heel mooi nieuws! Een groot deel van het complex wordt gesloopt en herbouwd in speelsere blokken met veel ruimte voor groen en minder massief, waardoor ook de verbinding met het achtergelegen gebied beter wordt.

Naast de welbekende ‘ING-toren’ ligt al jaren een parkeerterrein dat in gebruik was door ING, maar de grond is grotendeels eigendom van de gemeente. Vreemd genoeg is deze stenige parkeerplaats bestempeld als ‘groene scheg’ waar volgens de structuurvisie hoogbouw niet toegestaan is. Toch wil de ontwikkelaar daar een woontoren bouwen van maar liefst 44 meter hoog voor nog eens 128 woningen. Al deze nieuwe bewoners zullen in de toekomst gebruik willen maken van het Westerpark. Nu is het park nog groot genoeg, maar met alle ontwikkelingen die er nog gaan komen, zal de druk op het Westerpark heel snel toenemen. Het gaat dan in eerste instantie over bebouwing Brediuslocatie, Zaanemplacement en Sloterdijk I. Maar voor heel Haven-Stad staan maar liefst 50.000 – 70.000 woningen gepland, zo werd deze week bekend. Wat eenmaal gebouwd is, gaat niet meer weg.

Bebouwing van het parkeerterrein lijkt lastig te rijmen met behoud van ecologische verbindingen in de Brettenzone. In de buurt ontstond dan ook groot protest tegen deze toren. Na lang wikken en wegen heeft de fractie van GroenLinks besloten om niet in te stemmen met bebouwing van dit kavel en de vraag bij onze gemeenteraadsfractie neergelegd om te lobbyen voor een groene invulling van het parkeerterrein door het toe te voegen aan het Westerpark. Dat kost veel geld – de gemeente draait dan op voor de kosten van het ondergronds realiseren van parkeerplaatsen en de ontwikkelaar kan planschade claimen - maar groen mag wat GroenLinks betreft best wat kosten. Voor ons is belangrijk dat er ook in de verre toekomst balans is tussen hoeveelheid woningen en beschikbare hoeveelheid groen en openbare ruimte.

 

Doe mee met GroenLinks én word lid

Volg ons op Facebook en Twitter