Onlangs vond de jaarlijkse enquête plaats, geïnitieerd door de vorige GroenLinks portefeuillehouder Dirk de Jager. De enquête vond plaats onder omwonenden van het Westerpark en ging over de waardering voor het park, de evenementen en de eventuele overlast. Uit de resultaten blijkt, kort samengevat, dat: Het aantal mensen dat overlast ervaart toe neemt, de mate waarin overlast wordt ervaren af neemt. Het eerste is logisch (het aantal evenementen neemt toe, de bezoekersaantallen ook). Het tweede betekent dat maatregelen om overlast te verminderen een positief resultaat hebben.

Tijdens de vergadering van de Bestuurscommissie West op dinsdag 15 maart j.l. stelde Bernadette Vieverich namens de GroenLinksfractie vragen over de uitkomsten van de enquête. Zo vroeg ze de portefeuillehouder Bouwmeester wat er gedaan wordt om de overlast voor omwonenden op het gebied van geluid en parkeren (verder) te reduceren.
 

De belangrijkste punten uit de enquête zijn:

Geluidsoverlast
Onlangs werd bekend dat Stadsdeel West permanente geluidsmeters rond het Westerpark geplaatst heeft, waarmee een beter beeld van de overlast gekregen kan worden. De portefeuillehouder gaf aan dat de meetsystemen in het Westerpark zowel hoog- als laagfrequente decibellen meten en daar ook op gestuurd wordt. Soms ter plekke en per podium. Dat is belangrijk omdat bewoners geluidsoverlast van een popconcert heel anders ervaren dan van een dance festival, terwijl het geluid even hard kan staan. Aanvullende maatregelen zijn nodig. Bij overtredingen van horecabedrijven volgen achtereenvolgens boetes, dwangsommen, en als het echt niet anders kan: het intrekken van vergunningen.

Parkeeroverlast
Betaald parkeren op zondag blijft voor GroenLinks een belangrijk thema. Mensen komen bijvoorbeeld met de auto naar de Sunday Market, maar er zijn ook mensen die in het centrum moeten zijn en liever gratis in West parkeren. De parkeerdruk hangt dus niet alleen samen met evenementen in het Westerpark. GroenLinks vindt dat er maatregelen nodig zijn om mensen te stimuleren de auto thuis te laten. Zo gaf de portefeuillehouder aan dat hij het terugbrengen van de buslijn of andere mogelijkheden om het OV bij het Westerpark te brengen in de centrale stad onder de aandacht blijft brengen. Daarnaast zal onze Groenlinks portefeuillehouder Fenna Ulichki van Parkeren zich in blijven zetten om betaald parkeren op zondag in heel Westerpark te realiseren.

GroenLinks woordvoerder Bernadette Vieverich is tevreden met de antwoorden van de portefeuillehouder, maar zal de metingen van de tevredenheid onder omwonenden nauwlettend blijven volgen.

Groenlinks en Het Westerpark
De aanleg is het resultaat van de inspanningen van vier GroenLinks wethouders: Hokon Hansen (1990 -1994), Ruud Grondel (1994 - 1998), Martine Fransman (1998 - 2001) en Dick Jansen (2001-2010). Het Westerpark is een gebied waar rust, groen én recreatie te vinden zijn. Het Westerpark: wij zijn er trots op!