Meer ruimte voor bewonersactiviteiten

In Amsterdam West zijn veel ruimtes die voor allerlei activiteiten gebruikt worden: buurthuizen, verenigingsgebouwen, bibliotheken, theaters, scholen, sporthallen. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze ruimtes niet alleen door grote professionele (welzijns)organisaties gebruikt worden; ze moeten juist ook open staan voor activiteiten van bewoners en vrijwilligersorganisaties.

Op 7 december werd in de stadsdeelraad van Amsterdam West de begroting 2011 besproken. Een groot aantal GroenLinks-moties konden op een breed draagvlak rekenen. Raadsleden Magreet de Boer en Niels Smit dienden een motie in die het dagelijks bestuur opdraagt een plan te maken om de verschillende ruimtes in het stadsdeel beter te benutten. De motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Raadslid Margreet de Boer: "Wij zien veel mogelijkheden om creatiever met het gebruik van ruimtes om te gaan: het uitlenen van boeken in scholen, huiswerkbegeleiding in het buurthuis, naschoolse opvang in de sporthal, een buurtfeest in het theater. Er kan ook veel gewonnen worden door alle accommodaties beter te benutten. Niet onbelangrijk nu er de komende jaren heel veel bezuinigd moet worden."

Met de motie 'Integraal accommodatiebeleid' wil GroenLinks twee vliegen in één klap slaan: ruimtes beschikbaar maken voor activiteiten van bewoners en een bijdrage leveren aan de bezuinigingen.