Naar een gezonde stad, met schone lucht voor iedereen

Onlangs presenteerde het college de Agenda Amsterdam Autoluw. Een ambitieus pakket aan maatregelen dat de stad bereikbaar en leefbaar moet houden.  Een greep uit de maatregelen:

 

  • We creëren ruimte voor groen, spelen, voetgangers en fietsers door het opheffen van 11000 autoparkeerplaatsen

  • Gratis OV voor kinderen tot 12 jaar op woensdagmiddag en in het weekend

  • Pilot met de nachtmetro

  • P+R buiten de stad wordt uitgebreid

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie op 5 november stemde men in met de volgende adviezen van GroenLinks Amsterdam West als toevoeging aan de Agenda Amsterdam Autoluw:

  • Geef ruimte aan bewoners voor tijdelijke herinrichting van vrijgekomen autoparkeervakken

  • Maak in samenspraak met festival-organisatoren combi-tickets (festivalkaartje+OV) ook beschikbaar voor bezoekers van festivals.

  • Zet versneld autoparkeervakken om in fietsparkeervakken voor de straten met de hoogste fietsparkeerdruk

  • Verplaats auto's van de rijbaan naar de trambaan op de Admiraal de Ruyterweg, Jan Pieter Heijestraat en 2de Nassaustraat/van Limburg Stirumstraat 

  • Pilot om bouwlogistiek over het water te doen 

  • Pilot met kleinschalig elektrisch buurtvervoer

De komende jaren kijken wij reikhalzend uit naar de concrete vertaling van de Agenda Amsterdam Autoluw in West en zien toe op een ambitieuze uitvoering.