Het bestuur van de afdeling GroenLinks Amsterdam West is versterkt met drie nieuwe bestuursleden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 29 mei stemden de aanwezige leden in met de benoeming van Roos Versantvoort tot voorzitter, Sadiya El-Maghraby tot algemeen bestuurslid voor bewegingsopbouw en interim-penningmeester, en Ghislaine Huizinga tot algemeen bestuurslid.

Tijdens de ALV werd ook afscheid genomen van vertrekkend voorzitter Alberto Tjen A Kwoei en vertrekkend penningmeester Jeroen Vernooij. Alberto en Jeroen, nogmaals dank voor jullie inzet en bijdrage aan de afdeling!