Stadsdeel neemt bouwdynamiek niet mee in uitvoeringsbeleid.

Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen en de handhaving daarvan. Voor de gehele stad is hiervoor een uitvoeringsbeleid gemaakt. In dit beleid is niets opgenomen over de bouwdynamiek en alle participatie die heeft plaatsgevonden. GroenLinks heeft daar grote teleurstelling over uitgesproken. Ook heeft de fractie gepleit voor meer sturing op kwaliteit in plaats van capaciteit. Het verlenen van een vergunningen is één van de basistaken van de gemeente. Dit dient goed en tijdig te gebeuren.