We willen horen wat er speelt, wat de ervaringen zijn tijdens de huidige bestuursperiode en wat nodig en wenselijk is voor de komende jaren. De input uit deze gesprekken nemen we mee voor het GroenLinks verkiezingsprogramma.

Per stadsdeel organiseren we een Ondernemersgesprek via Zoom. Vanzelfsprekend zijn ook stadsbrede thema’s tijdens ieder Ondernemersgesprek van harte welkom. Wil je meepraten? Meld je hier aan!