Bij het vaststellen van de gebiedsplannen dienden we een advies in voor extra handhaving op het gebied van afval om (nog) meer vaart te zetten achter het schoner maken van Stadsdeel West, gezamenlijk met de VVD en D66. Het hele advies lees je hier, maar samenvattend adviseerden we het Dagelijks Bestuur:

  1. Een uitbreiding van extra handhaving (minimaal 2-3 fte extra) voor afval en bijplaatsingen in stadsdeel West
  2. Het opzetten van een informatiecampagne om bewoners en ondernemers te wijzen op de aanpak extra handhaving
  3. De inzet van een deel van de vrijgevallen middelen van het gebiedsplanbudget voor afdekking kosten najaar 2022