Voor de Erasmuspark- en Robert Scottbuurt is door de gemeente een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit plan staat op welke locaties gebouwd mag worden en op welke wijze gebouwen gebruikt mogen worden. GroenLinks heeft aandacht gevraagd om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de bouwwoede niet naar deze buurten overslaat. Woont u in deze buurt en ondervindt u hinder van bouwactiviteiten? Laat het ons weten!