Amsterdam vangt ruim 1.000 asielzoekers op, plus een groeiend aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus. In de stad zetten honderden vrijwilligers zich voor hen in. Bewoners nodigen vluchtelingen uit om bij hen thuis te komen eten en zelfs om er te komen wonen. GroenLinks West hoort graag van dit soort initiatieven.

Oproep: Laten we ons inspannen om vluchtelingen, asielzoekers en buitenlanders op te vangen. Hen welkom te heten en hen te laten delen in onze vrijheid en welvaart. Samen zichtbaar maken dat er op dit gebied veel fantastische initiatieven zijn. Ik blijf graag op de hoogte van wat er op dit gebied gebeurt en als het mogelijk is kom ik graag eens langs. Je kunt mij bereiken op b.vieverich@amsterdam.nl.

Bernadette Vieverich, lid Bestuurscommissie Amsterdam West namens GroenLinks