Bewoners van West wonen in onze stad om te leven. Niet alleen in huis, maar juist ook buitenshuis. Helaas wordt op dit moment veel van de openbare ruimte in beslag genomen door auto's. Openbare ruimte die ook voor andere zaken gebruikt kan worden. In Gent is vorig jaar een proef uitgevoerd met de zogenaamde 'Leefstraten', waarbij in de zomer gedurende een maand auto’s de straat uit gaan. De vrijgekomen ruimte werd gebruikt door bewoners en voorbijgangers te voet en te fiets voor andere activiteiten. Deze proef was een daverend succes en dat wilde de gemeenteraad van Amsterdam hier ook wel.

In stadsdeel West heeft de GroenLinks-fractie daarom samen met de fracties van D66, SP, PvdA en Piratenpartij het initiatief genomen om ook in ons stadsdeel deze zomer Leefstraten te maken: Enkele straten worden autovrij gemaakt, zodat bewoners midden in de zomervakantie vier weken op straat kunnen 'leven' (spelen, wandelen, lezen, barbecueën, sporten, et cetera). Veel bewoners zijn op vakantie dus er zijn minder auto's, en bewoners die er nog wel zijn parkeren vier weken om de hoek.

Wil jij dat jouw straat dicht gaat deze zomer? Is jouw straat daarvoor geschikt en wil je ermee aan de slag?

Laat het ons dan weten via Facebook en/of het aanmeldformulier!

Voor meer informatie of meedenken, kijk op de Facebookpagina waar je ook kunt zien welke andere ideeën er zijn.

Geen Facebook of wil je zeker weten dat we contact met je opnemen over het maken van jouw Leefstraat? Meld 'm dan uiterlijk 15 mei aan via dit formulier.

Nb aanmelding is nog geen garantie dat jouw straat een Leefstraat wordt. We verzamelen tot 15 mei potentiële Leefstraten onder bewoners. Vervolgens wordt gekeken of het mogelijk is qua verkeersstromen, veiligheid en of er voldoende draagvlak in de straat / buurt is. Het is de bedoeling dat bewoners van de straat zelf hun leefstraat ontwikkelen en uitwerken. 

Vragen of opmerkingen? Mail naar de initiatiefnemer van de leefstraten namens GroenLinks, Dorrit de Jong.

Achtergrondinformatie:

  • Dit is een uitwerking van de motie Shahsavari-Jansen/Ernsting 'Pilot Leefstraten', die in juni 2015 werd aangenomen door de gemeenteraad van Amsterdam.
  • Zie www.leefstraat.be voor meer informatie over de proef in Gent.
  • De leefstraten in West zijn onderdeel van het Initiatiefvoorstel Flexstraten van de genoemde partijen dat op 26 april wordt besproken in het Algemeen bestuur van Stadsdeel West.