In West wonen ruim 140.000 mensen. De buurt kent vele mooie initiatieven van bewoners die de buurt mooier maken, buren kennis met elkaar laten maken of die bewoners betrekken bij keuzes die worden gemaakt over hun leefomgeving. Deze initiatieven zijn belangrijk voor leefbare en leuke buurten waar bewoners met tevredenheid wonen.

GroenLinks in West wil met een aantal leden op onderzoek uit: Welke initiatieven in West werken goed om bewoners te betrekken? Zijn er goede voorbeelden in andere buurten of steden? Wat gebeurt er eigenlijk met de buurtbudgetten in dit stadsdeel? Wat vinden bewoners van hun buurt, hebben zij ideeën om deze te verbeteren en willen zij meer worden betrokken? Welke vormen van zeggenschap werken goed? Maar ook: wat werkt niet? We zijn op zoek naar mensen die in een werkgroep hierover mee willen denken en het leuk vinden om op onderzoek uit te gaan. Met het verzamelen van 'best' én 'bad' practices uit West willen we een bijdrage leveren aan de partijbrede discussie over zeggenschap.

Wil je meer weten of ben je direct enthousiast? Neem contact op met Marleen Elshof en Jeroen Vernooij door een mailtje te sturen naar: jeroen@groenlinksamsterdam.nl.