Donderdag 18 juni vanaf 20.15u organiseert GroenLinks Amsterdam West een inspiratieavond over BedBadBrood. Voorafgaand (19.15-20.00u) vindt de ALV plaats. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Europa was lang Fort Europa waar illegalen via sluiproutes binnenkwamen. Nu de nood in een aantal Afrikaanse regio’s en Midden-Oosten erg hoog is, lijkt er sprake van een kleine dambreuk: bij duizenden vluchten mensen voor geweld, op gammele bootjes naar Italië en Griekenland. Daarbij verdrinken er soms honderden tegelijk. Met enige vertraging merken we dat hier in Noord-West Europa.

De vraag is wat te doen als ze hier aankloppen? Terugsturen? Opvangen? Hoe? BedBadBrood is het minste, maar nog mensonterend: mensen worden overdag aan hun lot overgelaten. Een deel vlucht de illegaliteit in en kan slachtoffer worden van mensenhandel, van ondernemers die hen uitbuiten. Opnemen in onze samenleving? Trekt dat geen opportunisten deze kant op? Zuigen we de landen van herkomst niet leeg met mensen die meer voor hun eigen land daar kunnen betekenen dan hier? Want hier mogen mensen zonder verblijfstatus geen geld verdienen op de arbeidsmarkt. Maar zijn er geen niches in onze economie waar deze nieuwkomers hun brood kunnen verdienen zonder verdringing op de arbeidsmarkt? Of is dit een achterhoedegevecht en zullen na de Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs ook andere nieuwkomers de grote wereldeconomie via de onderkant bij ons binnenbrengen?

Kortom: voor mensen met een hart op de plaats waar anderen soms een steen lijken te dragen een duivels ingewikkeld dilemma.
We gaan met elkaar en met enkele gasten met ervaring hierover het gesprek aan. Met als leidende vraag: wat kun je zelf doen, in je eigen stad, wijk, buurt, straat? De inspiratieavond begint om 20.15u.

Voorafgaand vindt vanaf 19.15u de Algemene Leden Vergadering plaats, waarbij leden de nieuwer voorzitter kunnen kiezen.
De agenda ziet als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen uit bestuur
3. Verslag kascommissie
4. Mededelingen uit de fractie, door fractievoorzitter Yvette Hofman
5. Nieuws over permanente campagne
6. Besluitvorming over voorstel kandidatencommissie afdelingsvoorzitter (een introductie van de voorzitter staat in de nieuwsbrief van 13 juni)
7. Rondvraag
8. Sluiting

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 juni in Midwest (Cabralstraat 1).
19.00u Inloop
19.15u -20.00u Algemene ledenvergadering
20.00u - 20.15 Paulze/Inloop
20.15u Inspiratieavond over BedBadBrood