De principenota beschrijf de nieuwbouw- en renovatieplannen voor Kolenkitbuurt Noord en Midden. GroenLinks Amsterdam-West onderschrijft dat nieuwe en gerenoveerde woningen hard nodig zijn voor deze wijk. Toch maken we ons zorgen over de gevolgen voor de huidige bewoners: bij grootschalige renovatie en sloop-nieuwbouw moeten ongeveer 700 huishoudens een (tijdelijk) nieuwe woonruimte krijgen, deze plekken zijn niet allemaal in de wijk te realiseren. Dit betekent dat huurders de wijk moeten verlaten. 

 

Daarnaast maakt GroenLinks zich zorgen over de voorgenomen verdichtingsplannen, verdichting moet ergens ‘pijn’ doen: aantal vierkante meters van de woonruimte, de hoogte in of minder groen. In de principenota staat nergens beschreven waar de bewoners op moeten inleveren. Wij blijven de ontwikkelingen met betrekking tot de kolenkitbuurt op de voet volgen en we zullen ons blijven inzetten zodat de huidige en toekomstige bewoners niet vergeten worden bij de realisatie van de plannen.