Schone lucht voor de Jan van Galenstraat!

Gisteren stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel om van het bedrijventerein Food Center een duurzame, mooie, echt Amsterdamse wijk te maken, met klimaatneutrale woningen, voorzieningen en bedrijven. Het grootste deel van de huidige bedrijven worden verplaatst, zodat vervuilende vrachtwagens uit de Jan van Galenstraat verdwijnen. Om dat te vieren trakteerde GroenLinks bewoners en ondernemers op taart!

De gemeenteraad nam ook unaniem een amendement van GroenLinks en PvdA aan, zodat Amsterdam twintig miljoen investeert in het nieuwe Food Center. Het is immers belangrijk om, ook in tijden van crisis en bezuinigingen, te blijven investeren in de ontwikkeling van de stad.

Het Food Center aan de Jan van Galenstraat is bij uitstek de plek waar zo’n investering in de toekomst van Amsterdam noodzakelijk is. Dit afgesloten bedrijventerrein, middenin de stad waar je met een grote boog om heen moet fietsen of rijden, wordt het nieuwe dynamische centrum van Amsterdam West.

Een deel van de bedrijven verhuist naar buiten de stad en maakt plaats voor woningen en voorzieningen, zoals een brede school en winkels. De monumentale Centrale Markthal wordt gered van de slopershamer en openbaar toegankelijk gemaakt.

Dirk de Jager, kandidaat-wethouder voor GroenLinks West: “Ik ben heel blij met dit positieve besluit van de gemeenteraad. Het is heel goed voor de duurzame en economische ontwikkeling van de stad. Deze plek wordt het bruisende centrum van het nieuwe stadsdeel West."