Selma Janssen blogt over de effectiviteit van bewonersinitiatieven

In de Telegraaf van 3 november staat een jaarlijkse klaagzang over de verspilling van belastinggeld aan de bewonersinitiatieven in West. GroenLinks is een voorstander van bewoners initiatieven. Raadslid Selma Janssen dient van repliek.

De VVD in West staat vandaag weer in de Telegraaf met haar jaarlijkse klaagzang over de vermeende verspilling van belastinggeld aan het verbeteren van de leefbaarheid in West. De zogenoemde bewonersinitiatieven zijn onderdeel van het buurtgericht werken in stadsdeel West en draagt bij aan de duurzame verbetering van de buurt.

Het geld wordt pas toegekend na een zorgvuldig selectieproces aan een beperkt aantal uitverkozen initiatieven. Dit kan zijn op het gebied van de leefbaarheid van een buurt of om de sociale cohesie te bevorderen. Het mooie aan de bewonersinitiatieven is dat de buurtbewoners zelf verantwoordelijk nemen voor de uitvoering van dit initiatief. Het dagelijks bestuur in West probeert hierbij eigen verantwoordelijkheid van burgers te stimuleren. Helaas lijkt de VVD in Amsterdam West dit doel niet te onderschrijven.

Ook worden met deze initatieven bewoners in de gelegenheid gesteld om binnen bepaalde kaders naar vrijheid initiatieven te ontplooien, iets dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie toch zou moeten aanspreken. Het is pas echte vrijheid als je het aan bewoners zelf laat wat zij denken dat bijdraagt aan de leefbaarheid in hun buurt. Op die manier is al menig buurt in West versterkt met huiswerkklassen en is er geoogst voor de voedselbank.

Bovendien toont een onlangs gepubliceerd onderzoek aan de UvA aan, dat bewoners initiatieven een tastbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven: het versterkt de cohesie, draagt bij aan sociale betrokkenheid en activeert buurtbewoners. Alsof dat nog niet genoeg is, bevordert het de verhouding tussen overheid en burgers. Het draagt bij aan een buurt waar bewoners samen op zoek gaan naar oplossingen. De bewoners bepalen en het stadsdeel faciliteert. En dit bespaart een hoop belastinggeld. Wat GroenLinks Amsterdam West betreft is het erg goed als er met zulke kleine budgetten deze grootse resultaten geboekt worden.

Meer weten? Lees hier ook de mooie blog van Erik de Groot (fractievoorzitter PvdA Amsterdam West).