Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel stelt elke nieuwe bestuursperiode van vier jaar voor alle gebieden in het stadsdeel een gebiedsagenda op. Het meerjarig programmeren en prioriteren van de inzet in de gebieden maakt het DB inzichtelijk in het gebiedsplan dat elk jaar wordt vastgesteld. In het gebiedsplan staat vermeld welke zaken worden aangepakt in het komende kalenderjaar. Aanstaande vergadering staat de bespreking van de gebiedsplannen van volgend jaar op de agenda van de stadsdeelcommissie. 

Speerpunten GroenLinks

We zijn blij dat veel van de punten waar we ons als fractie de afgelopen jaren voor hebben ingezet, zijn geland in de gebiedsplannen. Zo is er bijzonder veel aandacht voor het in goede banen leiden van bouwdynamiek, met name in Oud-West en de Baarsjes: handhaving verbeteren, overlast beperken, communicatie verbeteren (d.m.v. bouwborden). 

Maar ook het herstellen van de balans in het Westerpark komt uitgebreid aan bod in de plannen. Onze suggestie voor de realisatie van een applicatie voor het Westerpark wordt hierin genoemd. Ook onze suggestie voor het investeren in de (tijdelijke) invulling van parkeerplekken is in de plannen opgenomen. En zo zijn er veel meer onderwerpen waar aandacht voor is nu in de plannen, mede dankzij de inzet van de SDC in de afgelopen jaren. 

Advies voor verbetering van het proces

Los van de inhoud hebben we echter al jaren veel aan te merken op het proces. We schreven daarom een advies dat inmiddels door alle partijen van de stadsdeelcommissie is ondertekend. Dat advies vind je hier: https://west.notubiz.nl/document/9389893/3