Als fractie hechten we grote waarde aan voldoende sport- en speelvoorzieningen in ons stadsdeel, omdat ze in belangrijke mate bijdragen aan een sportieve en gezonde stad. In het bijzonder vroegen we bij de bespreking aandacht voor de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Dick Jansen diende hiertoe een advies in, met de aanbeveling een Meetlat Speelwaarde te ontwikkelen. Deze toevoeging aan het advies van het DB is gericht op het bevorderen van een hogere kwaliteit van de openbare speelplekken en – accommodaties, om daarmee een zo breed mogelijke scala aan spelfaciliteiten te bieden gericht op een evenwichtige identiteitsontwikkeling van onze kinderen, om vanuit het perspectief van fantasiespel, bewegingsspel, rollen- en samenspel tegemoet te komen aan hun behoefte aan exploratie en constructie op individueel en collectief niveau. Het advies, dat is overgenomen door de portefeuillehouder, lees je hier.