We zijn trots om te kunnen mededelen dat er in West door onze bestuurder Fenna Ulichki recent een bestuursopdracht armoede is opgesteld, waarin doelen en activiteiten zijn geformuleerd om armoede te bestrijden.

Armoede in West blijft helaas een hardnekkig en structureel probleem, dat al onze aandacht verdient. Deze bestuursopdracht helpt om de urgentie van de armoedeproblematiek in West op de kaart te zetten en gaat er hopelijk voor zorgen dat meer mensen worden bereikt met de huidige inzet, regelingen en stimuleringsmaatregelen op armoede en schuldhulpverlening.

Namens onze fractie diende fractielid Iris enkele moties in om de bestuursopdracht verder aan te scherpen. We adviseerden het bestuur:

  • Bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en inzetten ten behoeve van armoedebestrijding uitdrukkelijk ook rekening te houden met mensen in loondienst, ZZP’ers en kleine ondernemers die mogelijk buiten de strikte definitie van minimahuishouden vallen, maar door de sterk gestegen kosten wel in armoede leven dan wel het risico lopen op armoede.
  • Bij het inrichten van de interdisciplinaire klankbordgroep zich in te zetten om jongeren hierbij te betrekken en te zorgen voor een goede vertegenwoordiging van deze doelgroep in de klankbordgroep.
  • Bij het uitwerken van de bestuursopdracht en daarmee gepaard de doelen en activiteiten ook de buiten beeld jongeren in overweging te nemen en deze kwetsbare groep ook te borgen in de opdracht.
bestuursopdracht armoede

Wil je meer lezen over wat de SDC allemaal doet, alle adviezen, schriftelijke vragen en moties bekijken, de vergaderingen van de stadsdeelcommissie (live of terug) kijken en de agenda voor de vergaderingen bekijken? Dit vind je allemaal op west.notubiz.nl. Of heb je een idee voor West of loop je juist ergens tegen aan in het stadsdeel? We horen graag van je: amsterdamwest@groenlinks.nl.