Ondanks dat het aantal jongeren met een uitkering de afgelopen jaar is gedaald, blijft de jeugdwerkloosheid een zorg in stadsdeel West. Daarom werkt stadsdeel West actief aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid, in samenwerking met de centrale stad.

Zo vond vorige week het evenement Young at Work plaats, waarbij 200 jongeren in gesprek gingen met werkgevers, zij workshops volgden gericht op het vinden van een baan en informatie kregen over alle projecten op het gebied van jeugdwerkloosheid. Ook waren er presentaties van West Beweegt waar jongeren uit het stadsdeel een opleiding hebben gedaan en nu sportcoach zijn, en diploma-uitreikingen van de opleiding tot verkeersregelaar onder begeleiding van StreetCornerWork. Portefeuillehouder Fenna Ulichki (GL) was aanwezig en sprak met de jongeren en hun ervaringen.

De komende periode blijft West werken aan jeugdwerkloosheid. Op 9 december is er een banenmarkt van het jongerenservicepunt JSP bij jongerencentrum Volta en op 10 december is de volgende Talentenbeurs, zowel voor jongeren als ouderen die werk, een stage of vrijwilligerswerk zoeken. 

Woordvoerder Dorrit de Jong uit de GroenLinksfractie in West: “Deze evenementen helpen jongeren om hun vaardigheden te trainen en met ondernemers in contact te komen. Ook ontmoeten lokale werkgevers jongeren uit de buurt en zullen zij hen eerder een kans geven. Daarom vinden wij dit als fractie zo belangrijk.”