De stadsdeelcommissie in Amsterdam West maakt zich zorgen om de toenemende drukte in het Westerpark. Er moet onderzoek komen naar het toenemende fietsverkeer in het park en in de nieuwe wijk Haven-Stad moet meer groen komen om het Westerpark te ontlasten. Dat schrijft de stadsdeelcommissie in een advies aan de wethouder en het stadsdeelbestuur.

 

Tirza Gevers, lid van de stadsdeelcommissie namens GroenLinks, lichtte het advies toe in stadsblad De Echo: ‘Het voorstel is om in de omgeving van het park meer ruimte te maken voor fietsparkeerplekken en in Haven-Stad meer groen aan te leggen, zodat bewoners in hun eigen buurt kunnen recreëren. Verder wil de stadsdeelcommissie dat de volkstuinparken behouden blijven en ook dat begraafplaats Sint Barbara buiten schot blijft in de toekomstplannen. Wel kunnen beide locaties meer onderdeel gaan uitmaken van het Westerpark.’

GroenLinks wil dat bewoners betrokken worden bij de verbeteringen in het park en pleit voor de ontwikkeling van een app: 'De stadsdeelcommissie wil daarvoor een app in het leven roepen, zodat bewoners al in een vroeg stadium via de app kunnen participeren en aangeven hoe zij de toekomst van het Westerpark voor zich zien.'