Ben jij een betrokken buurtbewoner in Amsterdam West of heb je tijd en zin dat te worden? Heb je groene en linkse idealen en vind je het tijd die in te zetten voor een mooiere stad? Dan zoeken we jou!

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 wordt ook een nieuwe stadsdeelcommissie gekozen. Als stadsdeelcommissielid ben je de ogen en oren van de buurt en geef je zwaarwegend advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Zo maak je als stadsdeelcommissielid de buurt mooier en eerlijker en geef je aan wat de bewoners verbeterd zouden willen zien en kan je problemen, initiatieven en oplossingen (politiek) agenderen.

De stadsdeelcommissie wordt voor vier jaar aangesteld. Politieke ervaring is zeker geen vereiste, een open en leergierige houding wel. Heb je vragen? Mail dan naar kandidaatGLwest2022@gmail.com.  Hier kun je ook nadere informatie opvragen. Wil je solliciteren? Mail dan je motivatie en een kort CV uiterlijk 1 augustus 2021 naar de kandidatencommissie via kandidaatGLwest2022@gmail.com.

Gesprekken met de sollicitanten worden eind augustus door de kandidatencommissie gevoerd.

De kandidatencommissie gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de sollicitanten.

Profiel kandidaten stadsdeelcommissie

Van de kandidaten verwachten we dat zij:

  • Met ingang van maart 2022 wonen in stadsdeel Amsterdam West,  affiniteit hebben met de standpunten van GroenLinks en lid zijn van GroenLinks op het moment waarop de kandidatenlijst van GroenLinks wordt samengesteld (eind 2021);
  • Volksvertegenwoordigers zullen zijn die samen met de achterban en maatschappelijke organisaties nieuwe initiatieven kunnen laten ontplooien en opvattingen van GroenLinks kunnen vertalen in politieke standpunten en beleidsvoorstellen;
  • Naast kennis van specifieke beleidsterreinen een brede belangstelling hebben voor thema’s die in de stadsdeelpolitiek spelen;
  • Standpunten mondeling en schriftelijk helder en toegankelijk kunnen presenteren voor verschillende doelgroepen;
  • Hun politieke standpunt als stadsdeelcommissielid in samenspraak met de fractie bepalen;
  • Geworteld zijn en een netwerk hebben in de Amsterdamse samenleving en mogelijk ook in de partij;
  • Bereid zijn om hun gebied vier jaar te vertegenwoordigen in de stadsdeelcommissie;
  • Teamspirit en bereidheid tot samenwerking hebben;
  • Een flexibele agenda hebben. Het lidmaatschap van de stadsdeelcommissie vraagt minimaal 8 uur per week, op onregelmatige tijden. In de praktijk is het vaak meer.

Diversiteit qua leeftijd, beroepsgroep, achtergrond, wijk en genderidentiteit vinden we belangrijk en bij de selectie van kandidaten zal daarmee rekening worden gehouden.

Leden van de stadsdeelcommissie ontvangen van de gemeente een vergoeding per vergadering.

We zien je reactie graag tegemoet!

Procedure

Gesprekken met de sollicitanten worden eind augustus door de kandidatencommissie gevoerd.

De kandidatencommissie gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de sollicitanten.

De Algemene Ledenvergadering die naar verwachting in oktober 2021 plaatsvindt besluit uiteindelijk over de samenstelling van de kandidatenlijst.

Over de stadsdeelcommissie

Meer informatie over de stadsdeelcommissie vind je op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeel-west/. Het College van burgemeester en wethouders heeft een voorstel gedaan om het lokale bestuur te versterken en toegankelijker te maken, en de zeggenschap van bewoners te vergroten. Wijzigingen in de stadsdeelcommissies maken daar onderdeel van uit. Meer informatie over de voorstellen vind je op: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurlijk-stelsel/voorstel-verbetering-bestuurlijk-stelsel/

Wanneer de aanpassingen in het bestuurlijk stelsel daarom vragen, zullen we daarop anticiperen bij de selectie van kandidaten. Bijvoorbeeld wanneer wordt besloten om de minimumleeftijd voor leden van de stadsdeelcommissie te verlagen naar 16 jaar.