Voor de vergadering van de stadsdeelcommissie op 6 juli diende GroenLinks een agendapunt in over de huidige gang van zaken en toekomst van Stem van West. Stem van West is de afgelopen jaren ingezet als tool waarbij buurtbewoners ideeën kunnen voorleggen aan de stadsdeelcommissie (agenderen). Het agenderen van een onderwerp betekent niet dat een plan sowieso ook wordt uitgevoerd, aangezien er geen budget gereserveerd is voor Stem van West.

Naast Stem van West zijn er bovendien ook andere instrumenten om ideeën van bewoners op te halen, zoals West Begroot en de buurtbudgetten. Deze verscheidenheid van tools met dezelfde doelstellingen leidt regelmatig tot verwarring en teleurstelling bij bewoners.

Ondertussen loopt er ook een pilot met het instrument Pol.is, waarbij de stadsdeelcommissie input van bewoners kan ophalen over specifieke onderwerpen. GroenLinks is hoopvol over de resultaten van deze pilot en ziet graag dat Stem van West wordt vervangen door deze nieuwe tool. In de stadsdeelcommissie vergadering is afgesproken dat zodra alle resultaten van Pol.is zijn besproken, er een beslissing wordt genomen over het uitfaseren of aanpassen van Stem van West.